Jiné názvy: Arizona Ironwood, Palo-de-Hierro, Palo-de-Fierro, Tesota

Strom roste pouze v naplaveninách a údolích Sonorské pouště pod nadmořskou výškou 762m.

Poušť se rozkládá v jihozápadní Arizoně, jižní Kalifornii a severozápadní části Mexika.Je známá jako horká, suchá poušť.Rostlinstvo jsou povětšinou pouštní křoviny.Je to jedna z nejrozmanitějších pouští, co se týče živočišných druhů a rostlinstva, na celém světě.

Ironwood je jeden z největších a nejdéle žijících rostlin sonorské pouště, dorůstající až patnácti merů a dožívající se až 1500 let. Je velmi důležitou součástí pouštního ekotypu, závisí na něm přes 200 druhů.

Druh je v Arizoně klasifikován jako chráněný, těžba dřeva je zakázaná. Největší hrozbou pro porosty ironwoodu je těžba a stavební činnost.


Vlastnosti:

Dřevo je tak těžké, že neplave na vodě, a tak tvrdé, že bylo v minulosti používáno na ložiska.

Je vysoce trvanlivé, stabilní a s přihlédnutím k tvrdosti poměrně dobře opracovatelné.

Tvarová stálost je taková, že jakákoli stabilizace nemá na vlastnosti dřeva efekt.Váha: 

Cca 66 lbs pcf - 1058 kg/m3

Kresba:

Zářivě zlatá s tmavě hnědým žilkováním, po řádném zpracování velmi efektní.

Zpracování:

Při značně trpělivosti lze povrch zpracovat do jemně zrcadlového lesku.

Obrábění je díky vysoké tvrdosti obtížné, nejvhodnější je pro řezání pilka na kov.

Použití:

V současnosti na dekorativní násady nářadí, rukojeti nožů, domorodí indiáni jej využívají k řezbám zvířat a pouštních rostlin

Díky vysoké teplotě hoření je využíváno i na otop či k výrobě dřevěného uhlí.

Dříve z něj vyráběli domorodci dokonce i hroty šípů.