Přednosti:

 

• Efektní kresba vlákna

• Poutavá narůžovělá barva s kontrastní bělí

• Rovné vlákno

 

Nedostatky:

 

• Sukovitost

• Výskyt trhlin a prasklin

• Vzácné a drahé

 

NENÁPADNÝ STROM S OSOBITÝM VZOROVÁNÍM

Palisandr violeta,jeden ze zástupců skupiny růžových dřev,

má úchvatnou kresbu vlákna a barvu,avšak D.cearensis je

jen malý strom.Z toho důvodu se u prken velmi často

vyskytují jádrové trhliny a není-li výrazně kontrastní bělové

dřevo včleněno do výrobku,značně se zvýší odpad.Obvod

kmene je jen výjimečně větší než 250mm.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Typ Tropické tvrdé dřevo

Jiné názvy Kingwood,violetwood,violete,violet kingwood

Výskyt Brazílie

Barva Od růžové nebo světle červené po tmavě hnědou,

bělové dřevo je smetanově žluté.

Textura Jemná a stejnoměrná

Vlákno Rovné,ale hustota letokruhů bývá proměnlivá.

Tvrdost Vysoká

Objem.hmotnost Mimořádně vysoká (1200 kg/m3)

Pevnost Vysoká,ale dřevo je křehké.

Vysoušení a stabilita Během vysychání mohou vznikat

trhliny.Po úpravě vlhkosti stabilní.

Odpad Kmeny s menším obvodem mají vysoký podíl bělo-

vého dřeva a hrozí nebezpečí vzniku dřeňových trhlin.

Rozmezí šířky řeziva Velmi omezené.Prkna dosahují šířky

maximálně 200mm,zpravidla jsou užší.

Rozmezí tloušťky řeziva Omezené

Trvanlivost VysokáV DÍLNĚ

Chuť pracovat s tímto druhem palisandru překoná neod

myslytelné potíže související s malými rozměry řeziva,které

je k dispozici převážně ve formě dýh.


Frézování Dobré,ale nástroje musí být velmi ostré.

Profilování Vytváří dokonalé profily a výlisky.

Spojování Vzhledem k voskovitéímu povrchu doporučuje-

me vyzkoušet různé druhy tmelů.

Povrchová úprava Lze docílit vysokého lesku.


VARIACE

Do dýh lze včlenit jak radiálně,tak tangenciálně řezané

úseky.Ke zvýšení efektu je možné využít i kontrastního

bělového dřeva.


UDRŽITELNOST ZDROJŮ

Přestože D.cearensis není zařazena mezi ohrožené druhy,

zásoby řeziva jsou nevelké a zpravidla pocházejí z certifiko-

vaných zdrojů.


DOSTUPNOST A CENA ŘEZIVA

Velmi vzácné a značně drahé